فروش اوراق قرضه دولتی | روزنامه رسالت
برچسب : فروش اوراق قرضه دولتی
«رسالت» از تبعات و بازخوردهای عرضه اوراق قرضه گزارش می‌دهد؛

نسخه‌ای که شفابخش نیست

فروش اوراق قرضه دولتی یکی از ابزارهای مهم در کنار سایر مؤلفه‌ها برای تأمین مالی بدهی‌های دولت محسوب می‌شود. دولت با توجه به بحران اقتصادی کشور که در پی اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و تبعات منفی ناشی از شیوع کرونا برای کشور به وجود آمد، با کسری بودجه بیشتری در مقیاس با گذشته روبه رو شد.

۳۰ آبان ۱۳۹۹