فرهنگ غرب | روزنامه رسالت
برچسب : فرهنگ غرب
روايت سليمي‌نمين از تقي‌زاده‌هاي جديد

تقي‌زاده از وابستگي فکري به وابستگي سياسي رسيد

مکتب و جرياني در کشور ما تنفس مي کند که به اصل «خودباوري»، «منافع» و «فرهنگ ملي» اعتقاد و پايبندي ندارد. به تعبير ديگر اين جريان مرعوب غرب است و خودباختگي در ذاتش نهادينه شده و آن طور که مقام معظم رهبري فرموده اند: اين ها «معرف الگويي مخالف گفتمان انقلابي گري، آگاهي سياسي و اعلام مواضع به‌هنگام در جنگ سخت و نرم هستند.»

۱۷ فروردین ۱۳۹۸