فاطميه | روزنامه رسالت
برچسب : فاطميه

حرف رو صاف بگو به فاطمه (س)!

حاج‌منصور يک زيارت عاشورا دارد گمانم براي فاطميه سال ۶۴ يعني ثلث آخر جبهه و جنگ که به انتخاب من جانسوزترين، اشکي‌ترين، عشقي‌ترين و عرشي‌ترين زيارت عاشوراي منصور است! اصلا ديوانه‌کننده است!

۱۷ شهریور ۱۳۹۸