غلامرضا انبارلويي | روزنامه رسالت
برچسب : غلامرضا انبارلويي

قانون برنامه دو سال پس از تصويب

تحقيقات و پژوهش؛ موتور متحرك علم و فنا‌وري كشور است. بستر علم و فناوري در دانشگاه‌ها و مراكز علمي تحقيق و پژوهش مي‌باشد و لازمه پيشرفت علمي امكانات ابزاري و تهيه امكانات مستلزم بودجه و تخصيص اعتبار است

۲۳ مرداد ۱۳۹۸

حسابرسی عملیاتی!

پس از اعلام نرخ ارز 4200 توماني موسوم به ارز جهانگيري ميلياردها دلار ارز حاصل از نفت و ديگر ذخاير بانك مركزي براي واردات بي‌رويه و بارويه از سيستم بانكي خارج و در اختيار اشخاص حقوقي و حقيقي اغلب خصوصي و غيردولتي قرار گرفت كه فهرست دريافت‌كنندگان آن توسط بانك مركزي به اطلاع عموم رسانده شد.

۰۹ مرداد ۱۳۹۸

جايگاه تفريغ بودجه در ماليه عمومی

گزارش تفريغ بودجه هر سال حاصل تلاش، كوشش و اهتمام عناصر خدوم و زحمتكش ديوان محاسبات كشور است كه با صرف ميلياردها تومان در اين دستگاه نظارتي تهيه مي‌شود و اگر به مفاد آن توجه نشود و به تخلفات مطروحه در آن رسيدگي نشود معنا و مفهومي جز هدررفت اين ميلياردها تومان ندارد.

۰۷ مرداد ۱۳۹۸

يك قانون، چهار آيين‌نامه اجرايی

مقنن در قانون بودجه كل كشور در سال 97 شركت ملي نفت را مكلف كرد مقدار چهار ميليون تن قير رايگان را به گروه‌هاي هدف احصاء شده در متن قانون به ارزش 60 هزار ميليارد ريال تحويل دهد

۰۶ مرداد ۱۳۹۸

آن ۸۵ ميليارد تومان چه شد؟

غلامرضا انبارلويي دولت ۸ ماه پيش طي مصوبه‌اي ۲ بندي چنين مقرر كرد: هيئت‌وزيران در جلسه ۷/۷/۱۳۹۷ به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ۱- مبلغ هشتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰) ريال به صورت تملك […]

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

هتل مگنت و قانون بانكداري بدون ربا

غلامرضا انبارلويي پرهيز از بنگاه‌داري توسط بانك‌‌ها، انجام فرآيند اعتبارسنجي قبل از اعطاي تسهيلات، رعايت مفاد قانون بانكداري بدون ربا و التزام عملي به موازين شرعي و رعايت قانون اساسي كه دو ركن تأييد شوراي نگهبان بر قانون بانكداري بدون ربا بوده است، بانكداري جمهوري اسلامي ايران را با بانكداري ساير كشورها متمايز ساخته است. […]

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بلا اجرا ماندن قانون با بستن يك سايت؟!

غلامرضا انبارلويي وزارت نيرو و ده‌ها شركت تابعه آن متولي امور برق كشور هستند، تكاليف قانوني اين وزارتخانه در قانون برنامه توسعه، نقشه راه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اين دستگاه اجرايي در حوزه انرژي برق است. تنوع در عرضه انرژي كشور با بهينه‌سازي توليد، كاهش اتلاف، توسعه توامان برق و حرارت اهدافي است كه مقنن در […]

۱۸ فروردین ۱۳۹۸