غرب گرایی | روزنامه رسالت
برچسب : غرب گرایی
بررسی «رسالت» از نوع نگاه غرب‌گرایانه دستگاه دیپلماسی؛

تمرکز سیاست خارجی بر کشورهای همسایه باشد

با آغاز کار دولت يازدهم و در ادامه فعاليت دولت دوازدهم شاهد نگاه غرب‌گرايانه در ميان مسئولان اجرايي کشور به‌ويژه سياست خارجي در کشور بوديم.

۰۱ دی ۱۳۹۸