غرامت | روزنامه رسالت
برچسب : غرامت
گزارش «رسالت» از اقدام خصمانه دولت کانادا در توقیف اموال ایران ؛

اقدام متقابل در انتظار کانادا

روزهاي اخير خبري درمورد فروش اموال ايران در کانادا به گوش رسيد، خبري که انتقادات و واکنش‌‌هاي بسياري درپي داشت، منابع کانادايي از فروش ده‌ها ميليون دلار از اموال مصادره‌ شده ايران در اين کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به‌عنوان غرامت به قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان خبر دادند.

۲۵ شهریور ۱۳۹۸