عوارض الکترونیکی | روزنامه رسالت
برچسب : عوارض الکترونیکی
معاون ساخت و توسعه آزاد راه‌های کشور:

مهلت پرداخت عوارض آزادراهی تمدید شد

معاون ساخت و توسعه آزاد راه‌های شرکت ساخت گفت: مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی آزاد راه‌ها تا ۱۰ اردیبهشت ۹۸ تمدید شد.

۲۵ فروردین ۱۳۹۸