عمل بینی | روزنامه رسالت
برچسب : عمل بینی
علل گسترش جراحی زیبایی در ایران؛

صورت زیبا بیار!

برخی عمیقا باور دارند؛ «جراحی زیبایی بد نیست، اتفاقا چه خوب که آدم‌ها در قیدوبند ظاهرند و برای وجب‌به‌وجب صورتشان طرح و برنامه دارند، حداقل در این روزگار که غم، بی‌اجازه از در و دیوار می‌بارد.

۰۸ خرداد ۱۳۹۹