علی الهیار ترکمن | روزنامه رسالت
برچسب : علی الهیار ترکمن
70 هزار دانشجو معلم عیدی می‌‌گیرند

جزئیات پرداخت عیدی به دانشجومعلمان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به تشریح جزئیات پرداخت عیدی به دانشجومعلمان پرداخت.

۱۹ بهمن ۱۳۹۸