علیرضا گرایی | روزنامه رسالت
برچسب : علیرضا گرایی
دلایل فرهنگی گرایش برخی سیاسیون به غرب بررسی شد؛

۲۰۰سال خیانت لژهای فراماسونری

جلال آل‌احمد ازجمله روشنفکرانی است که در راستای مقابله با جریان غرب‌زده قلم‌فرسایی کرد و مقابل این جریان ایستاد. او که همواره این جماعت را انسان‌هایی «هرهری مذهب» معرفی می‌کرد، خطر تفکر آن‌ها را برای میهن، بزرگ‌ترین خطر برمی‌شمرد. در این راستا به گفت‌وگو با علیرضا گرایی، از فعالان رسانه‌ای پرداخته‌ایم تا نگاهی کنیم به خاستگاه جریان غرب‌زده مقابل آل احمد و تأثیر لژهای فراماسونری در تربیت این افراد.

۲۶ شهریور ۱۳۹۹