عصای سفید | روزنامه رسالت
برچسب : عصای سفید
به بهانه 15 اکتبر روز جهانی «عصای سفید»؛

نابینایان دیده نمی‌شوند

تاریکی، صداها، لمس آدم‌ها و اشیا و قدم‌های محتاطی که باید به مدد عصای سفید مراقب باشند تا راه را گم نکنند و زمین نخورند؛ این‌ها دنیای نابینایان را تشکیل می‌دهند. دنیایی که اگرچه تاریک اما روشن است، پر از شوق دانستن و یادگیری، اما در اغلب موارد ابتدایی‌ترین حقوق آن‌ها رعایت نمی‌شود.

۲۳ مهر ۱۳۹۹