عدالت اسلامی | روزنامه رسالت
برچسب : عدالت اسلامی

مبارزه با فساد نیازمند حمایت همگانی است

​​​​​​​از بدو خلقت بشر همواره جوامع با افراد پلید، خبیث و زالوصفتی مواجه بوده‌اند که با زیاده‌خواهی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات و خیانت در حق هم‌وطنان خود تلاش کرده‌اند تا به هر شکل ممکن به خواسته‌های مختلف شیطانی و نفسانی خود دست پیدا کنند.

۰۳ تیر ۱۳۹۹