طرح رتبه بندي معلمان | روزنامه رسالت
برچسب : طرح رتبه بندي معلمان
گزارش تحقیقی «رسالت» از میزان حقوق و مزایای معلمان در ایران و جهان

شکاف حقوق معلمان ایرانی در مقایسه با کشورهای جهان

نظام آموزشي ما فرسوده است و اين فرسودگي طاقت فرسا،ناکارآمدي اين نظام را افزون کرده است‌که اصلي ترين علت آن بي انگيزگي و فرسودگي جامعه معلمان بوده و اين مولفه، تنزل باورهـاي کارآمـدي فـردي را تحت الشعاع قرار داده است

۰۶ مرداد ۱۳۹۸

گزارش رسالت از وضع معيشت و طرح رتبه‌بندي معلمان؛

وعده هاي کاغذي به فرهنگيان

تا بوده همين بوده، وعده هاي کاغذي. وعده‌هايي که هيچ گاه نتوانسته قند توي دلشان آب کند، از بس که بي سرانجام بوده است و عملا با آمدن و رفتن وزرا هم اتفاق مبارکي حاصل نشده و فقط حجم انتقادات شدت و ضعف پيدا کرده است.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸