طاهره نیارکی | روزنامه رسالت
برچسب : طاهره نیارکی

ادب از که آموختی

دوران کنونی روزگاری پرتلاطم و آمیخته با پیچیدگی‌های خاص خود در عرصه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، مسائل اجتماعی و حتی نمونه‌های گوناگون تحلیل در مسائل دینی ومذهبی است.

۰۹ بهمن ۱۳۹۹

عبرت‌های کرونا

ولوله و هراسی جهان را در برگرفته، موجودی میکروسکوپی و نادیدنی تا صدرخبرها صعود کرده، فرزندان آدم چنان از خطر مرگ نگرانند که به حکومت نظامی علیه این موجود می‌اندیشند

۱۷ فروردین ۱۳۹۹