صنعت سدسازي | روزنامه رسالت
برچسب : صنعت سدسازي
رسالت وضعیت منابع آبی کشور را در گفت‌و گو با کارشناسان بررسی می‌كند؛

ایران، تشنه‌تر از همیشه

باران نتوانست عطش اين سرزمين تشنه را فرو بنشاند. خشکي در سرشتش نهادينه شده وحتي حاصل20 سال بارش مداوم هم خاتمه خشکسالي نخواهد بود.

۱۵ تیر ۱۳۹۸