صنعت دخانيات | روزنامه رسالت
برچسب : صنعت دخانيات
در گفت‌وگوي رسالت با نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس مطرح شد

مافياي دخانيات سرمايه‌هاي ملي را دود مي‌کند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام کرده است که مصرف دخانيات ساليانه ۱۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه به کشور تحميل مي‌کند، اين در حالي است که با توسعه صنعت دخانيات و ترويج مصرف آن در کشور مواجه هستيم.

۰۶ تیر ۱۳۹۸