صداو سيما | روزنامه رسالت
برچسب : صداو سيما
در گفت‌وگوی رسالت با علي نقي‌زاده کوچصفهاني مطرح شد؛

عقب ماندگی آموزش و قوانین از شیوع مواد مخدر

اعتياد و مصرف مواد مخدر به بلا و تهديدي براي جامعه تبديل شده و گسترش دامنه مصرف مواد مخدر به حدي است که حتي قشر متفکر و تحصيل کرده را نيز به سمت خود کشانده است.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸