شورای عالی کار | روزنامه رسالت
برچسب : شورای عالی کار
ربیعی :

مسائل کارگری هیچ گاه بوی کهنگی نمی‌گیرد

سخنگوی دولت با بیان اینکه «کرونا» بیشترین لطمه را بر زندگی کارگران بخش خدمات و روزمزدها وارد کرده است، نوشت: مسائل کارگری هیچ گاه بوی کهنگی نمی‌گیرد.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

سبد معیشت کارگری ۴.۹ میلیون تومان تعیین شد

نماینده کارگری در کمیته تعیین دستمزد وزارت کار گفت: در هشتمین جلسه کمیته دستمزد زیرمجموعه شورای عالی کار، میزان سبد معیشت خانوار کارگری به مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین و به شورای عالی کار پیشنهاد شد.

۰۶ اسفند ۱۳۹۸