شوراهاي حل اختلاف ب | روزنامه رسالت
برچسب : شوراهاي حل اختلاف ب
بررسی عملکرد شورای حل اختلاف در گفت‌و‌گوی رسالت با كارشناسان؛

سازش، راهكار آخر!

شوراهاي حل اختلاف به عنوان يک نهاد شبه قضائي به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائي و در راستاي توسعه مشارکت هاي مردمي تشکيل شده است.

۱۰ تیر ۱۳۹۸