سیف الله ابوترابی | روزنامه رسالت
برچسب : سیف الله ابوترابی
سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد؛

۹ میلیون ایرانی فاقد کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه ۹ میلیون نفر برای کارت ملی هوشمند ثبت نام نکرده اند گفت: ظرفیت صدور روزانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارت را داریم.

۱۸ آبان ۱۳۹۸