سیستم ERP | روزنامه رسالت
برچسب : سیستم ERP

چرا حسابداران به ERP نیاز دارند؟

حسابداران با استفاده از داده های یکپارچه جهت متمرکز ساختن تمامی فرایندهای حسابداری خود می توانند از ERP بهره‌مند شوند.

۳۱ خرداد ۱۴۰۰