سیره امام رضا | روزنامه رسالت
برچسب : سیره امام رضا
بررسی سیره محبت امام رضا علیه السلام به مردم؛

هدایت رئوفانه

در روزهای گذشته تلاش کردیم تا وجوه مختلفی  از زندگی سراسر معنویت امام رضا علیه‌السلام را برای شما خوبان به تصویر کشیده و از این راه بتوانیم در مسیر زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود انتخاب درستی بر اساس الگو گرفتن از سیره این امام همام داشته باشیم.

۱۰ تیر ۱۳۹۹