سید مهدی مرتضوی | روزنامه رسالت
برچسب : سید مهدی مرتضوی
راهکارهایی که می‌تواند از مرگ‌های خودخواسته جلوگیری کند

اهمیت خودمراقبتی در سلامت جامعه

برخی واقعیت‌های اجتماعی مثل مرگ‌های خودخواسته، مربوط به مکان و زمان خاصی نیست، بلکه جهان‌شمول است به این معنا که در همه زمان و همه‌جا اما به میزان متفاوتی وجود دارد. امروزه آمارها حاکی از آن است که روند خودکشی در بسیاری از کشورهای جهان افزایشی است، امری که می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد و نیازمند اقدامات اساسی و سیاست‌گذاری‌های درخور و پیشگیرانه است. 

۲۵ شهریور ۱۴۰۰