سید محمد حسینی | روزنامه رسالت
برچسب : سید محمد حسینی

اصل احتیاط، راهنمای حقوقی عدم خرید واکسن آمریکایی

بیش از یک سال است که دنیا با بیماری کرونا مبارزه می‌کند.اگرچه هنوز داروی قطعی برای درمان این بیماری یافت نشده است و فاصله‌گذاری اجتماعی هنوز هم بهترین راه پیشگیری از شیوع بیشتر آن است، اما برخی از کشورها واکسن این بیماری را ساخته‌اند که ممکن است  برای دوره محدودی برای فرد در مقابل این بیماری مصونیت ایجاد کند.

۲۴ دی ۱۳۹۹