سید محمدعلی حسینی | روزنامه رسالت
برچسب : سید محمدعلی حسینی
سیدمحمدعلی حسینی، سفیر ایران در پاکستان :

گذرگاه مرزی ایران و پاکستان موجب توسعه اقتصادی و امنیتی می‌شود

سید محمدعلی حسینی، سفیر ایران در پاکستان در مورد افتتاح دومین گذرگاه رسمی میان ایران و پاکستان در گفت‌وگو با «رسالت» اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با پاکستان قریب به هزار کیلومتر مرز مشترک دارد و در این هزار کیلومتر تنها یک گذرگاه رسمی در مرز میرجاوه- تفتان داشتیم، لذا مسئولین دو کشور تصمیم گرفتند که دو گذرگاه دیگر را هم بازگشایی کنند، که یکی گذرگاه ریمدان- گبد است که روز شنبه افتتاح شد و یکی هم گذرگاه پیشین‌- مند هست که نیاز به کارهای زیرساختی بیشتری دارد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک قابل بهره‌برداری باشد.

۳۰ آذر ۱۳۹۹