سید جواد میری | روزنامه رسالت
برچسب : سید جواد میری

از فسادهای علمی تا بدنه نحیف آموزش عالی در بودجه

تولید رساله‌ها و پایان‌نامه‌های فاقد محتوا و کیفیت لازم به تداوم سطح کیفیت آموزش عالی در کشور ربط دارد و این پدیده گسترده بوده و به‌صورت آشکار، دانشجویان و اساتید و دستگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی درگیر اقتصاد پنهانی هستند که در آن پایان‌نامه‌ها خریدوفروش شده و مقالاتی در نشریات داخل و نشریات مربوط به « ISI» منتشر می‌شود.

۱۰ تیر ۱۳۹۹