سلمان فارسی | روزنامه رسالت
برچسب : سلمان فارسی
«رسالت» به مناسبت گرامی‌داشت روز سلمان فارسی بازخوانی کرد؛

روزبه رستگار شد

گاهی با خودم فکر می‌کنم اسلام متعلق به کدام قوم و قبیله و نژاد است. مثلا اعراب که نبی مکرم اسلام صلی‌الله علیه و آله از تبار آن‌ها بود باید اسلام را از خود بدانند یا مثلا مردم سایر بلاد که در توسعه و گسترش آن تلاش فراوان کردند.

۰۲ مهر ۱۳۹۹