سد کرخه | روزنامه رسالت
برچسب : سد کرخه
با رهاسازی آب از سد کرخه

دستور تخلیه ۶ شهر خوزستان صادر شد

در پی افزایش رهاسازی آب از سد کرخه، دستور تخلیه فوری شهرهای سوسنگرد، بستان، حمیدیه، کوت سیدنعیم ، رفیع و ابوحمیظه در استان خوزستان صادر شد.

۱۷ فروردین ۱۳۹۸