سخنگوی قوه قضاییه | روزنامه رسالت
برچسب : سخنگوی قوه قضاییه

محسن افشانی به یکسال زندان محکوم شد

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محسن افشانی اظهار کرد:علت زندانی بودن این فرد به دلیل یک محکومیت قطعی شده از قبل است.

۰۱ مرداد ۱۳۹۸