سالمندی | روزنامه رسالت
برچسب : سالمندی

جمعیّت کشور از سال ۱۴۰۹ وارد سالمندی خواهد شد!

مطابق داده‌های سازمان ملل متّحد مشخص می‌شود سهم جمعیّت سالمند بالای ۶۵ سال ایران از کل جمعیّت کشور در سال ۱۴۰۹، به بالای ۱۰ درصد می‌رسد؛ این بدان معناست که جمعیّت کشور از سال ۱۴۰۹ وارد سالمندی خواهد شد.

۲۶ مهر ۱۳۹۹

مسئولان بر فقدان پيش‌بينی در سياست‌گذاری برای سالمندان تأکید دارند؛

جامعه آماده سالمندی نیست

عمرمان آفتاب لب بام است، تا چشم برهم بزنیم، موسم پيری و پیرانه‌سری از راه فرامی‌رسد و تارهای سفید بر رشته‌های سیاه غلبه می‌کند. ماهم دیر یا زود به یاران لشکری ملحق می‌شویم که نامش را «عصابه‌دستان» نهاده‌اند و هم‌اینک 10 درصد جمعیت به این لشکر پیوسته‌اند و قرارست، جمع یاران عصابه‌دست تا سال 1430حدود 33 درصد باشد.

۰۹ مهر ۱۳۹۹

لزوم فرهنگ‌سازی برای تکریم سالمندان؛

سالمندی آخر خط نیست

سالمندی یکی از مهم‌ترین مقاطع زندگی هر انسانی است که چون گنجینه‌ای از تجارب زندگی حائز اهمیت بوده و می‌تواند از جهات گوناگون برای نسل‌های مختلف مؤثر و ارزشمند باشد.

۰۹ مهر ۱۳۹۹