زيست محيطي | روزنامه رسالت
برچسب : زيست محيطي
«رسالت» پدیده فرونشست زمین را تبیین می‌کند؛

وقتی دل زمین خالی می‌شود!

مي دانم حوصله اين حرف‌ها را نداريد، دستکم بعد از آن جمعه دلگير و آوار گراني بنزين بر سر مبارکتان، ديگر نمي خواهيد از مصيبت هاي زيست محيطي بشنويد، اما باور کنيد،« فرونشست زمين» با کسي شوخي ندارد و اتفاقا به قدر همان بنزين که همه ما، سنگ اش را به سينه مي زنيم، پديده اي فرا جدي‌است

۰۶ آذر ۱۳۹۸