زندانیان مهاجر | روزنامه رسالت
برچسب : زندانیان مهاجر
کشتار دسته جمعی زندانیان در عربستان؛

استقبال سازمان‌ملل از جنایت آل سعود!

طی روزهای اخیر، گزارش های تکان دهنده ای از مرگ سه زندانی اتیوپیایی در زندان های مخوف رژیم سعودی منتشر شده است! گزارش هایی که نشان می دهد زندانبانان بدون کمترین دغدغه و دلهره ای، زندانیان را تا سرحد مرگ شکنجه کرده و حتی برخی از آنها را به قتل می رسانند. به دلیل عدم دسترسی زندانیان خارجی( مهاجرین) در عربستان به خارج از زندان،از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست. 

۱۳ مهر ۱۳۹۹