زلزله در شیراز | روزنامه رسالت
برچسب : زلزله در شیراز

شیراز لرزید

مرکز زلزله ای که دقایقی پیش شیراز را لرزاند حوالی «خان زنیان» گزارش شده است.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸