زبان انگلیسی | روزنامه رسالت
برچسب : زبان انگلیسی
«رسالت» پرونده کمیسیون آموزش مجلس را بررسی می‌کند؛

سهم آموزش در قوانین مجلس

آموزش‌وپرورش بنا به‌ضرورت تغییرات اجتماعی در زمره سازمان‌های بزرگ و پیچیده به شمار می‌رود و هزینه در این بخش به معنای سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در سراسر عمر پدیدار می‌شود

۰۵ اسفند ۱۳۹۸