رومینا | روزنامه رسالت
برچسب : رومینا
«جبار رحمانی» وقوع اتفاقات ناگوار در جامعه و نحوه واکنش افکارعمومی را تحلیل می کند؛

بی‌پناهی رومینا و ظلم اشرافیت به آسیه

گاهی رخدادها به‌طور شفاف و صریح در مسیر انتشار علنی قرار می‌گیرند و وجدان جامعه را جریحه‌دار می‌سازند. این روزها دو واقعه ناگوار رخ عیان‌کرده  و ما به دور از قضاوت‌های یک سویه و نشاندن این و آن بر صندلی اتهام فقط روایت‌گر نحوه واکنش افکارعمومی و بازتاب آن در جامعه‌ای هستیم که آزرده از وقوع چنین پیشامدهایی است؛

۲۰ خرداد ۱۳۹۹

نقاط تاریک پرونده قتل رومینا و پرداختن به علل جامعه‌شناختی این اتفاق؛

رومینا را چه‌کسی کشت؟

قتل «رومینا»، دختر نوجوان تالشی همه را در بهت و حیرت فرو برده است، قتلی که در باور نمی‌گنجد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۹