روستا | روزنامه رسالت
برچسب : روستا

بررسی نقش نظارتی مجلس در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا

ماده یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که اول خرداد سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تصریح دارد که؛ «به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود.»

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

رفع محرومیت روستاها؛ ضرورت انکارنشدنی

روستاها دیگر آن سکونت‌گاه‌های آرامش‌بخش دیروزی نیست که برخی مرفهین شکم‌سیر برای هواخوری موقت به آنجا می‌زدند و به واسطه همین نگاه‌های بالا به پایین، تصویرسازی‌ می‌شد و  اینکه دور بودن مردمان با صفای این دیارها از سیاست‌های ناپاک برخی مسئولان نادرست، تأثیری ظاهری در امور مملکت‌داری نداشت و ... دیگر آن ایام گذشته است و روستاها به واسطه جبر اقتصادسیاسی نقش مهمی یا حداقل نقش غیرقابل انکاری در امور مملکت‌داری دارند و این نقش روز به روز پررنگ‌تر نیز می‌شود.

۲۵ مرداد ۱۳۹۹