روز 13 آبان | روزنامه رسالت
برچسب : روز 13 آبان

یوم الله ۱۳ آبان

روز 13 آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

۱۲ آبان ۱۳۹۸