ره‌نماي طريق | روزنامه رسالت
برچسب : ره‌نماي طريق
ره‌نماي طريق

تجربه مسائل تحصيلي و كاري

همسرم با وجود مذهبي بودن براي تجربه موقعيت تحصيلي و كاري، درخواست زندگي در كشور آمريكا را از بنده دارد؛ البته اگر ايشان متوجه شوند كه اين كار از جهت اخلاقي كار صحيحي نيست، منصرف خواهند شد. نظر شما در اين زمينه چيست؟ تجربه مسائل تحصيلي و كاري يعني چه؟‌يعني ايشان مي‌خواهند در مسائل كاري،‌ […]

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ره‌نماي طريق

چطور مي‌توان به اهل بيت (ع) ارادت قلبي پيدا كرد؟

به عمل كاربرآيد نه به هيچ چيز ديگر! اگر آدم از اهل بيت (ع) اطاعت كند، در عمل و اخلاق به آن‌ها نزديك مي‌‌شود و نزديك بودن، محبت مي‌آورد و محبت، اصل ارتباط است. شروع كنيد! ترك گناه، قدم اول است و سپس مواظبت بر همه دستورات واجب. بعد از اين‌ها آدم بايد مواظبت‌هاي اخلاقي […]

۲۷ فروردین ۱۳۹۸