رفاه اجتماعي | روزنامه رسالت
برچسب : رفاه اجتماعي
کارشناسان حوزه کار و اشتغال در گفت‌وگو با «رسالت» بررسی کردند

شورای‌عالی ‌اشتغال مشغول یا بیکار

با اينکه نزديک به يک سال از برگزاري آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال مي‌گذرد اما همچنان از تصويب مصوبات کميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال خبري نيست، در جلسه کميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال که ارديبهشت سال جاري برگزار شد

۱۳ مهر ۱۳۹۸