راه و شهرسازی | روزنامه رسالت
برچسب : راه و شهرسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تهران از طرح ملی مسکن حذف شد

در حالی که وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود واحدهای تهرانسر در قالب طرح ملی مسکن واگذار خواهند شد، معاون مسکن وی از حذف پایتخت در این طرح خبر داد.

۱۱ آذر ۱۳۹۸