رئيس‌مجلس | روزنامه رسالت
برچسب : رئيس‌مجلس

يك كلمه حرف حساب با رئيس‌مجلس

دولت محترم در مصوبه 29/1/97 به استناد اصل 138 قانون اساسي و تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام به تعيين مرجع نرخ ارز بر اساس هر دلار معادل 4200 تومان کرده است.

۰۱ آبان ۱۳۹۸