رئال مادرید | روزنامه رسالت
برچسب : رئال مادرید

زیدان برگشت، رئال برد

رئال مادرید در اولین حضور زیدان و در روز بازگشت ایسکو در دیدار مقابل سلتاویگو به پیروزی رسید.

۲۶ اسفند ۱۳۹۷