دکتر مسعود سليماني | روزنامه رسالت
برچسب : دکتر مسعود سليماني
گزارش «رسالت» پیرامون بازداشت و آزادی دانشمند ایرانی، پروفسور مسعود سلیمانی از سوی دولت آمریکا‌؛

دانشمند مظلوم بازگشت

خبر کوتاه بود و مسرت بخش. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در صفحه توئيتر خود نوشت: «بسيار خوشحالم که استاد دکتر مسعود سليماني و آقاي وانگ به‌زودي به خانواده هايشان ملحق مي شوند. از همه کساني که در اين امر دخيل بودند به‌ويژه دولت سوئيس قدرداني مي کنم.» 

۱۶ آذر ۱۳۹۸