ديويد کامرون | روزنامه رسالت
برچسب : ديويد کامرون

بوريس جانسون در مسلخ برگزيت

شايد برگزارکنندگان همه پرسي سال 2016 در انگليس هرگز تصور نمي کردند که موافقت اکثر شهروندان با خروج از اروپا، منجر به شکل گيري بحراني مزمن و دامنه دار در لندن شود. "ديويد کامرون" و " ترزا مي"، دو قرباني برگزيت از سال 2016 تا کنون بوده اند.

۰۵ مرداد ۱۳۹۸

نفس روباه پير به شماره افتاده است!

سرانجام همان‌گونه که پيش بيني ها نشان مي داد، "ترزا مي "نيز پس از "ديويد کامرون" همتاي قبلي خود به دومين قرباني راي مثبت شهروندان انگليسي به خروج از اتحاديه اروپا تبديل شد.

۰۶ خرداد ۱۳۹۸