دولت جرج بوش | روزنامه رسالت
برچسب : دولت جرج بوش

معضل تازه براي بايدن

جو بايدن معاون رئيس جمهور سابق ايالات متحده آمريکا،از جمله سناتورهاي دموکراتي بود که در سال 2002 ميلادي، با آغاز جنگ عراق از سوي دولت جرج بوش موافقت کرد.

۲۹ تیر ۱۳۹۸