دفترچه‌های تامین اجتماعی | روزنامه رسالت
برچسب : دفترچه‌های تامین اجتماعی

کارت ملی جایگزین دفترچه‌های تامین اجتماعی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: با اجرای حذف دفترچه های تامین اجتماعی در تمامی مراکز درمانی سراسر کشور و بررسی‌های به عمل آمده احتمالا کارت‌ ملی جایگزین می‌شود.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸