درختان | روزنامه رسالت
برچسب : درختان
حذف «اضافه برداشت»کمترین دستاورد توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال است

«تنفس»؛ قانونی به نفع جنگل‌ها

نفس‌ها در سینه «هیرکانی» حبس شده بود، وقتی «توقف بهره‌برداری چوبی» یا همان «تنفس» مصوبه دولت را گرفت. یکی پس از دیگری، درختان کهنسال و تنومند ایستاده می‌مردند و به خاک افکنده می‌شدند و قرار بود پس از وقفه‌ای در بهره‌برداری، فراغتی حاصل شود و این عظیم‌ترین فسیل زنده دنیا که از عصر یخبندان به‌جای مانده، خستگی مفرط را از تن رنجورش بتکاند اما آنان که با همبستگی قابل‌ستایش!

۲۸ فروردین ۱۴۰۰