دانش‌آموزان | روزنامه رسالت
برچسب : دانش‌آموزان

استفاده از روش‌هاي اثربخش و مفيد براي تنبيه دانش‌آموزي

خوشبختانه سال‌هاست که تنبيه بدني از نظام آموزشي کشور حذف شده و موارد نادري که گاهي رخ مي‌دهد، بيشتر ناشي از عدم آگاهي يا خشم لحظه‌اي برخي از مربيان و يا رفتار نامناسب و شيطنت بيش از حد بعضي از دانش‌آموزان است.

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸