دادگاه نجفی | روزنامه رسالت
برچسب : دادگاه نجفی

نجفی به قصاص محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رأی صادر شده امروز به وکلای اولیای دم و متهمان ابلاغ شده است همانطور که می‌دانید در کیفرخواست قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و داشتن اسلحه محرز شده بوده که قتل عمد را دادگاه محرز دانسته و حکم قصاص صادر کرده است.

۰۸ مرداد ۱۳۹۸