خشکسالی | روزنامه رسالت
برچسب : خشکسالی
بررسی فرضیه ورود به دوره ترسالی و چگونگی تأمین منابع آب؛

نوید ترسالی یا بیم خشکسالی؟

باران که باریدن گرفت،  گفتند دوران خشکسالی به پایان رسیده و ورق به نفع ترسالی برگشته، اما در کمال حیرت تا همین دو سال قبل با لحن شبه‌علمی و بی‌توجه به مبانی تئوریک اظهار می‌شد، به دلیل تداوم خشکیدگی تا 30 سال دیگر، آن‌چنان بارانی نخواهد بارید که گلوی تشنه این سرزمین را سیراب سازد. حال باید پرسید، این سخاوت آسمان را می‌توان حسن ختامی بر پایان خشکسالی و ورود به دوره ترسالی دانست؟  

۱۵ تیر ۱۳۹۹

هژیر کیانی در گفت و گو با «رسالت»خبر داد:

غلبه تفکر سازه‌ای بر مدیریت منابع آب

پدیدۀ خشکسالی، خسار‌ت‌های جبران‌ناپذیری را سبب می‌شود و سازمان ملل هم هشدار داده که اگر جهان به میزان فعلی به مصرف آب ادامه دهد، تا سال 2025 بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون نفر در جهان ودر آینده ای نزدیک 31 کشور با کمبود آب مواجه خواهند شد

۰۲ تیر ۱۳۹۹

حمید سینی‌ساز در گفت‌وگو با روزنامه رسالت:

بخش اعظمی از باران‌های سیل‌آسا، تبخیر شد

امسال شاهد بارشهاي سيل آسا بوديم،اما آيا اين بارش ها توانست کشور ما را به لحاظ تامين آب بيمه کند؟ مدتي قبل در اين رابطه دو ديدگاه متناقض وجود داشت اما حالا همه يک‌صدا مي گويند که باران امسال گوياي بهبود وضعيت منابع آب تا سالهاي آينده نخواهد بود.

۱۵ تیر ۱۳۹۸